Amerikanare

…är ett samlingsnamn på stora mäktiga bilar från sent 50-tal med hajfenor och blankpolerad krom. De kördes av raggare vars hela liv cirkulerade runt bilen. Raggare blev ett begrepp på 50-talet när männen körde runt i sina stora bilar gata upp och gata ner och ”raggade” brudar. De blev en symbol för festande och bråk, men idag lever raggarna från den generationen oftast ett stilla familjeliv där man omsorgsfullt vårdar sin amerikanare och åker på någon klubbträff då och då.Amerikanare

Klubbar

Det finns en mängd bilklubbar med amerikanare som intressen som är både rikstäckande och lokala. Gemensamt för dem är vissa årliga träffar, s.k. ”Power meet”, där intresserade har möjlighet att umgås och utbyta kontakter. En större rikstäckande klubb är American Car Club vars mål bl.a. är att jobba för bra importvillkor och låga försäkringspremier.De lokalföreningar som ansluter sig ska ”…verka för ökad förståelse för bilen som en fin och berikande fritidssyssla och hobby för motor- och teknikintresserade i alla åldrar. Den skall vidare tillvarata deras rättigheter lokalt för inrättande av motorgårdar och mek-platser. Föreningen skall inte ha någon partipolitisk bindning utan fungera helt obundet med medlemmarnas bästa som mål.” Andra föreningar är rena bilmärkesföreningar som t.ex. Cadillac Club Sweden och WPC-club där man fokuserar på bilmärkena Dodge, Chrysler, Imperial, DeSoto och Plymouth.Den sociala biten bland medlemmara är viktig, och flera klubbar anordnar program där familjen står mer i centrum med t.ex. grillfester och musik. Att som på 50- Och 60-talen ”cruisa” upp och ner för huvudgatan med rävsvans i radiomasten och dunka med sjuttiofemman i plåten är ett minne blott.

Power Meets

Stora ”events” som bland andra Power Meet förekommer årligen. Dit vallfärdar bilälskarna från alla håll i Sverige. Den tveklöst största sammankomsten är Power Big Meet i Västerås med över 22.000 besökare årligen och en 5 kilometer lång säljgata.